Pojam: izgled

Žene trebaju znati da muškarce uzbuđuju vizualni signali i da je to važan element seksualnog odgovora za muške. Velika većina muškaraca odgovara na vizuallne podražaje kada se radi o ženama, muškarci vole pogledati izazovno obučenu i atraktivnu ženu ali to ne znači da tu sliku neće odbaciti ili će je realizirati u seksualni podražaj. “Ostani […]